Blog smo preselili na www.aktivasistem.com\blog\

Zbog lakšeg administriranja, blog smo preselili na adresu
http://www.aktivasistem.com\blog\

Advertisements